Jak często występuje autyzm?

Autyzm jest zaburzeniem spektrum autyzmu (ASD) i jest uważany za jedno z najczęściej występujących zaburzeń rozwojowych. Według Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) w Stanach Zjednoczonych występuje on u około 1 na 54 dzieci. W Europie wskaźnik występowania autyzmu to 1 na 100 dzieci. Wskaźnik ten jest jednak różny w zależności od kraju i regionu.

Występowanie autyzmu w Polsce

Według danych z 2019 roku w Polsce wskaźnik występowania autyzmu był na poziomie 1 na 150 dzieci (dane pochodzą z raportu Ministra Zdrowia z 2019 roku. Jednak należy pamiętać, że te dane mogą się zmieniać z biegiem czasu). Należy jednak pamiętać, że z powodu braku dokładnych danych i trudności z diagnozowaniem autyzmu, rzeczywisty wskaźnik występowania może być wyższy.

Najdokładniejsze dane dotyczące liczby osób z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu mogą pochodzić z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) Ministerstwa Edukacji i Nauki. Według danych z ostatnich pięciu lat szkolnych, liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu autyzmu, w tym zespołu Aspergera, przedstawia się następująco:

  • 2017/2018 roku – 16 098
  • 2018/2019 roku – 21 150
  • 2019/2020 roku – 21 242
  • 2020/2021 roku – 27 659
  • 2021/2022 roku – 36 189

Widać wyraźny wzrost liczby orzeczeń w porównaniu do roku poprzedniego, który wyniósł blisko 31%. Należy jednak pamiętać, że mniejsza liczba orzeczeń w roku szkolnym 2019/2020 może być związana z pandemią koronawirusa i związanymi z nią obostrzeniami w pracach poradni psychologiczno-pedagogicznych, które wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Należy zauważyć, że wskaźnik występowania autyzmu zwiększa się w ostatnich latach, co może wynikać z lepszego rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń spektrum autyzmu, a także zmian w kryteriach diagnozy. Niemniej jednak, wiele czynników, takich jak genetyka i środowisko, ma wpływ na rozwój autyzmu i nadal badane są przyczyny tego zaburzenia.