Trudności z nauką i rozumieniem pojęć

Niejasność zasad społecznych

Osoby z autyzmem często doświadczają trudności z rozumieniem niejasnych, niepisanych zasad społecznych, które dla innych ludzi mogą być oczywiste. Na przykład, mogą nie zrozumieć, kiedy zachować prywatność, jak zachować się w miejscach publicznych, czy jak należy reagować na sygnały społeczne, takie jak znudzenie czy irytacja.

Trudności z empatią i teorią umysłu

Empatia, czyli zdolność do odczuwania i rozumienia emocji innych osób, oraz teoria umysłu, czyli zdolność do przypisywania innym własnych uczuć, myśli i przekonań, są kluczowymi umiejętnościami społecznymi, z którymi osoby z autyzmem mogą mieć trudności. Brak tych umiejętności może prowadzić do problemów w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi.

Nieumiejętność rozpoznawania i interpretacji sygnałów społecznych

Osoby z autyzmem mogą mieć trudności z rozpoznawaniem i interpretacją sygnałów społecznych, takich jak mimika twarzy, ton głosu czy język ciała. To może sprawiać, że trudno im zrozumieć, co osoba naprzeciwko próbuje przekazać, co prowadzi do nieporozumień i konfliktów.

Trudności z komunikacją werbalną i niewerbalną

Osoby z autyzmem mogą doświadczać problemów z komunikacją werbalną, takich jak opóźnienia w rozwoju mowy, trudności z wyrażaniem swoich myśli i uczuć oraz z rozumieniem żartów czy metafor. Ponadto, mogą mieć trudności z odczytywaniem i stosowaniem niewerbalnych sygnałów społecznych, takich jak kontakt wzrokowy czy gesty.

Wyzwania związane z adaptacją i elastycznością społeczną

Osoby z autyzmem mogą być przywiązane do rutyn i struktur, co może prowadzić do trudności z adaptacją do zmian w sytuacjach społecznych. Mogą także doświadczać trudności z elastycznością społeczną, czyli zdolnością do dostosowania się do różnych sytuacji społecznych i potrzeb innych osób.

Problemy z inicjowaniem i utrzymywaniem interakcji społecznych

Inicjowanie i utrzymywanie interakcji społecznych może być wyzwaniem dla osób z autyzmem. Mogą mieć trudności z rozpoczynaniem rozmów, utrzy maniem ich czy zakończyć, a także z adekwatnym reagowaniem na sygnały społeczne, takie jak pytania, komplementy czy prośby. Może to sprawiać, że trudno im nawiązać i utrzymać relacje z innymi osobami.

Trudności z radzeniem sobie z sytuacjami społecznymi generującymi stres

Osoby z autyzmem mogą odczuwać lęk przed sytuacjami społecznymi, które generują stres, na przykład przed spotkaniami towarzyskimi, prezentacjami czy rozmowami kwalifikacyjnymi. Trudności z radzeniem sobie z takimi sytuacjami mogą prowadzić do unikania interakcji społecznych i wycofania się z życia społecznego.

Trudności z nauką na podstawie obserwacji

W przeciwieństwie do osób neurotypowych, które często uczą się zachowań społecznych poprzez obserwację innych, osoby z autyzmem mogą mieć trudności z nauką na podstawie obserwacji. W rezultacie mogą potrzebować bardziej strukturalnego i bezpośredniego podejścia do nauki umiejętności społecznych.

Współwystępowanie innych problemów emocjonalnych i behawioralnych

Trudności z nauką i rozumieniem pojęć społecznych mogą prowadzić do problemów emocjonalnych i behawioralnych, takich jak lęk, depresja, agresja czy samookaleczenie. Osoby z autyzmem mogą być szczególnie narażone na takie problemy z powodu trudności w wyrażaniu swoich emocji i radzeniu sobie z frustracją związaną z niepowodzeniami społecznymi.