Terapia integracji sensomotorycznej

Terapia integracji sensomotorycznej, opracowana przez dr A. Jean Ayres, jest podejściem terapeutycznym stosowanym w celu wspomagania rozwoju dzieci z trudnościami w przetwarzaniu informacji sensorycznej. Dzieci z autyzmem często mają problemy z przetwarzaniem bodźców z otoczenia, co może prowadzić do zaburzeń w zakresie koordynacji ruchowej, równowagi, a także utrudniać rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych. W poniższym tekście przedstawimy założenia terapii integracji sensomotorycznej, jej cele oraz metody stosowane w pracy z dziećmi z autyzmem.

Założenia terapii integracji sensomotorycznej

Terapia integracji sensomotorycznej opiera się na założeniu, że prawidłowe przetwarzanie informacji sensorycznych jest kluczowe dla rozwoju dziecka. Dzieci z autyzmem mogą być przewrażliwione na niektóre bodźce zewnętrzne (np. dźwięki, dotyk) lub nieodpowiednio reagować na inne (np. ból, zmiany temperatury). W rezultacie, te dzieci mogą doświadczać stresu, lęku, a nawet bólu w reakcji na bodźce, które dla innych osób są neutralne lub przyjemne.

Terapia integracji sensomotorycznej ma na celu pomóc dzieciom z autyzmem w lepszym przetwarzaniu informacji sensorycznych, dzięki czemu mogą one lepiej funkcjonować w codziennym życiu, rozwijać umiejętności społeczne i emocjonalne oraz poprawić swoją jakość życia.

Cele terapii integracji sensomotorycznej dla dzieci z autyzmem

 • Głównymi celami terapii integracji sensomotorycznej dla dzieci z autyzmem są:
 • Poprawa przetwarzania informacji sensorycznych,
 • Rozwój umiejętności motorycznych, takich jak koordynacja ruchowa, równowaga czy precyzja ruchów,
 • Wzmocnienie zdolności adaptacji do zmieniających się sytuacji i bodźców zewnętrznych,
 • Redukcja lęku, stresu i napięcia związanego z trudnościami w przetwarzaniu informacji sensorycznych,
 • Wspieranie rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Metody stosowane w terapii integracji sensomotorycznej dla dzieci z autyzmem

W terapii integracji sensomotorycznej wykorzystuje się różne metody i techniki, które mają na celu stymulację różnych zmysłów dziecka oraz rozwój umiejętności motorycznych. Niektóre z tych metod obejmują:

 • Terapia w oparciu o zabawę: Zabawa jest naturalnym sposobem uczenia się dla dzieci. W terapii integracji sensomotorycznej wykorzystuje się różne formy zabaw, takie jak zabawki, gry czy układanki, które pomagają dzieciom z autyzmem rozwijać swoje umiejętności motoryczne i sensoryczne w zabawowy sposób.
 • Ćwiczenia na równowagę i koordynację: Terapeuci często stosują ćwiczenia mające na celu rozwój równowagi i koordynacji ruchowej. Przykłady to stanie na jednej nodze, chodzenie po linii czy wspinanie się na drabinkach. Poprzez systematyczne praktykowanie takich ćwiczeń, dzieci z autyzmem uczą się lepiej kontrolować swoje ciało oraz przetwarzać informacje sensoryczne.
 • Stymulacja dotykowa: Dzieci z autyzmem mogą być przewrażliwione na dotyk, co może prowadzić do unikania bliskości z innymi osobami. W terapii integracji sensomotorycznej stosuje się stymulację dotykową, na przykład poprzez masaż, wykorzystanie materiałów o różnych fakturach czy zabawę z plasteliną. Dzięki temu dzieci uczą się tolerować różne rodzaje dotyku i zyskują większą kontrolę nad swoją reakcją na bodźce dotykowe.
 • Terapia wodna: Woda może stanowić doskonałe środowisko do pracy nad umiejętnościami motorycznymi i sensorycznymi. W terapii wodnej dzieci z autyzmem uczestniczą w zajęciach prowadzonych w basenie, które mają na celu stymulację różnych zmysłów, rozwój koordynacji ruchowej oraz naukę radzenia sobie z bodźcami związanymi z wodą.
 • Terapia oparta na muzyce: Muzyka może być wykorzystywana jako narzędzie stymulacji sensorycznej i motorycznej. W terapii opartej na muzyce dzieci z autyzmem uczą się reagować na różne dźwięki, uczestniczą w grach muzycznych oraz ćwiczeniach na koordynację ruchową związanych z muzyką.

Rola terapeuty w terapii integracji sensomotorycznej

Terapeuta prowadzący terapię integracji sensomotorycznej dla dzieci z autyzmem odgrywa kluczową rolę w procesie terapeutycznym. Jego zadaniem jest opracowanie indywidualnie dostosowanego planu terapii, który uwzględnia specyficzne potrzeby i trudności dziecka. Terapeuta monitoruje postępy dziecka, dostosowuje terapię w miarę potrzeb oraz współpracuje z rodzicami i nauczycielami w celu zapewnienia jak najlepszych efektów terapii.

Terapeuta musi również posiadać umiejętności w zakresie budowania relacji z dzieckiem opartych na zaufaniu i empatii, aby stworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi. Dobrze jest, jeśli terapeuta posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem oraz znajomość specyficznych technik i metod stosowanych w terapii integracji sensomotorycznej.

Współpraca z rodzicami i nauczycielami

Współpraca z rodzicami i nauczycielami jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w terapii integracji sensomotorycznej. Rodzice powinni być aktywnie zaangażowani w proces terapeutyczny, uczestniczyć w spotkaniach z terapeutą oraz stosować zalecane techniki i metody w codziennym życiu dziecka. Współpraca z nauczycielami pozwala na lepsze dostosowanie środowiska szkolnego do potrzeb dziecka oraz integrację terapii z procesem edukacji.

Terapeuci mogą również przeprowadzać szkolenia dla rodziców i nauczycieli, które pomagają im lepiej zrozumieć specyfikę autyzmu oraz sposoby wspierania rozwoju dzieci z tym zaburzeniem. Współpraca wszystkich zaangażowanych stron umożliwia stworzenie spójnego i wszechstronnego planu terapeutycznego, który wspiera rozwój dziecka z autyzmem zarówno w domu, jak i w szkole.

Terapia integracji sensomotorycznej jest ważnym elementem wsparcia dla dzieci z autyzmem, które mają problemy z przetwarzaniem informacji sensorycznych oraz rozwijaniem umiejętności motorycznych. Przez stymulację różnych zmysłów oraz praktykę umiejętności motorycznych, terapia ta może przyczynić się do poprawy funkcjonowania dziecka w codziennym życiu, rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz redukcji stresu związanego z trudnościami w przetwarzaniu informacji sensorycznych.

Kluczowe dla sukcesu terapii integracji sensomotorycznej są indywidualnie dostosowany plan terapeutyczny, zaangażowanie terapeuty, współpraca z rodzicami i nauczycielami oraz zastosowanie różnorodnych technik i metod. Współpraca wszystkich zaangażowanych stron umożliwia stworzenie spójnego i wszechstronnego planu terapeutycznego, który wspiera rozwój dziecka z autyzmem zarówno w domu, jak i w szkole.

Dodaj komentarz